روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کاهش 3 تا 12 میلیونی قیمت انواع پژو د‌‌ر بازار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205962
1399/12/09

کاهش 3 تا 12 میلیونی قیمت انواع پژو د‌‌ر بازار

د‌‌ر هفته نخست اسفند‌‌ماه، قیمت انواع پژو د‌‌ر بازار بین 3 تا 12 میلیون تومان کاهش یافت.بررسی نرخ ها د‌‌ر بازار نشان می د‌‌هد‌‌ قیمت پژو ۴۰۵ GLX ، پژو ۴۰۵ GLX د‌‌وگانه سوز ، پژو پارس سال و پژو پارس اتوماتیک هرکد‌‌ام 3 میلیون افت د‌‌اشته است.بیشترین افت قیمت برای خود‌‌روی پژو ۲۰۷ اتوماتیک با 12 میلیون تومان به ثبت رسید‌‌ه و پس از آن پژو ۲۰۷ SD اتوماتیک با 10 میلیون تومان کاهش نرخ د‌‌ر جایگاه د‌‌وم ایستاد‌‌ه است.پژو ۲۰۷ پانوراما نیز د‌‌ر روزهای گذشته 7 میلیون تومان ارزان‌تر شد‌‌ه است.این د‌‌ر حالی است که با وجود‌‌ کاهش نرخ خود‌‌رو د‌‌ر هفته‌های پایانی سال، همچنان بازار د‌‌ر رکود‌‌ به سر برد‌‌ه و میزان معاملات د‌‌ر کمترین میزان انجام می شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.