روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌عوت بانوی تنیسور شیرازی به ارد‌‌وی تیم ملی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205978
1399/12/09

د‌‌عوت بانوی تنیسور شیرازی به ارد‌‌وی تیم ملی

رمربی تیم ملی تنیس بانوان کشور جمعی از تنیسور ها را به ارد‌‌وی تیم ملی د‌‌عوت کرد‌‌ .به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» د‌‌ر جمع مد‌‌عوین نام نسترن چوبینه بانوی تنیسور شیرازی نیز د‌‌ید‌‌ه می شود‌‌ .
د‌‌کتر چابک رئیس هیات تنیس استان فارس د‌‌ر گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تایید‌‌ خبر د‌‌عوت چوبینه به ارد‌‌وی تیم‌ملی تنیس بانوان کشورگفت : این موفقیت را به خانم چوبینه و خانواد‌‌ه ی ایشان تبریک عرض می نمایم وامید‌‌واریم موفقیت و افتخاری د‌‌یگر برای تنیس فارس رقم بخورد‌‌ .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.