روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بی خبری مردم از زمان ترزیق واکسن به شایعات دامن می زند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206008
1399/12/10

بی خبری مردم از زمان ترزیق واکسن به شایعات دامن می زند

«خبرجنوب»/ در شرایطی که اخبار از شیوع کرونای جهش یافته در برخی از شهرستان های فارس از جمله شیراز حکایت می کند و موج نگرانی ها را دوچندان کرده است، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید دارد که اطلاع رسانی در زمینه واکسن کرونا و دستورالعمل های ستاد ملی مدیریت کرونا و وزارت بهداشت برای اولویت های واکسیناسیون به مردم یک ضرورت است و فقط از این طریق می توان از بروز شایعات مختلف به ویژه در فضای مجازی
جلوگیری کرد.
دکتر مهرزاد لطفی در دویست و هفتاد و دومین نشست ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، همچنین بر ممنوعیت سفر هموطنان به شیراز در ایام نوروز ۱۴۰۰ نیز تأکید کرد.وی افزود: در شرایط کنونی، هر گونه سفر تهدیدی جدی برای سلامت خود و دیگران است؛ بنا براین از تمامی هموطنان می خواهم در ایام نوروز ۱۴۰۰ از سفر به شیراز خودداری کنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.