روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز در برخی مناطق شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206017
1399/12/10

قطع گاز در برخی مناطق شیراز

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان فارس، امروز از ساعت 8 صبح جهت عمليات توسعه شبكه گازرساني به مدت 6 ساعت جريان گاز در شهرك گلستان، گلستان شمالي، اراضي استانداري با فرعي هاي منشعب قطع مي شود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.