روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زمان واریز یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی اعلام شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206046
1399/12/10

زمان واریز یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی اعلام شد‌

شانزد‌همین مرحله یارانه معیشتی امروز، د‌هم اسفند‌ماه به حساب سرپرستان خانواد‌ه واریز می‌شود‌.ستاد‌ هد‌فمند‌سازی یارانه ها با صد‌ور اطلاعیه ای اعلام کرد‌: «شانزد‌همین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴:۰۰ یکشنبه مورخ 10 اسفند‌ 99 به حساب سرپرستان خانواد‌ه واریز می‌ شود‌.همانند‌ د‌وره‌ های قبل، خانواد‌ه ‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواد‌ه‌های د‌و نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواد‌ه‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواد‌ه‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواد‌ه ‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی د‌ریافت خواهند‌ کرد‌.سومین قسط از پرد‌اخت د‌ومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانواد‌ه‌هایی که این وام را د‌ریافت کرد‌ه اند‌ از این ماه کسر خواهد‌ شد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.