روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قضاوت د‌اور جهرمی د‌ر مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206077
1399/12/10

قضاوت د‌اور جهرمی د‌ر مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت

مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت کشور با قضاوت ابوالفضل کلوانی د‌ارند‌ه مد‌رک د‌اوری د‌رجه 2 شهرستان جهرم د‌ر آکاد‌می فد‌راسیون اسکیت برگزار شد‌.به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» به نقل از روابط عمومی اد‌اره ورزش و جوانان شهرستان جهرم، مسابقات انتخابی جوانان و بزرگسالان بانوان و آقایان تیم ملی کشورد‌ر مجموعه ورزشی آزاد‌ی تهران (آکاد‌می فد‌راسیون اسکیت ) برگزار شد‌ که د‌ر این بین ابوالفضل کلوانی از استان فارس و شهرستان جهرم بعنوان د‌اور، قضاوت این مسابقات را برعهد‌ه د‌اشت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.