روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه احضار شد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206181
1399/12/11

سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر ترکیه در تهران دیروز در ارتباط با سخنان غیرقابل قبول وزیر کشور ترکیه درخصوص حضور عناصر پ.ک.ک در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابلاغ شد.همچنین بر اساس شنیده ها، در جریان این احضار، اظهارات سفیر ترکیه در عراق نیز غیر موجه و مورد انتقاد قرار گرفته است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.