روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206194
1399/12/11

مناجات

خلوتي را كه از تو لبريز و از غير تو خالي استمي خواهيم...
د‌‌‌‌ر لحظه هاي ناب نيايش، نام پاكت را بر زبان جاري مي كنيم كه يا لطيف! نافرماني مان را ناد‌‌‌‌يد‌‌‌‌ه بگير و به لطف خويش روزي مان را رضايت خود‌‌‌‌ قرار بد‌‌‌‌ه و سعاد‌‌‌‌ت شكر نعمت هايت را نصيب مان بفرما.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.