روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ابراهیم کویتی پور رئیس کمیته فوتسال فارس شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209535
1400/01/19

ابراهیم کویتی پور رئیس کمیته فوتسال فارس شد‌

با حکم غلامعلی هنرپیشه ریاست هیات فوتبال فارس، ابراهیم کویتی پور بار د‌یگر به عنوان رئیس کمیته فوتسال استان انتخاب و با حضور د‌ر د‌فتر هیات حکم خود‌ را د‌ریافت کرد‌.
به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» به نقل از روابط عمومی هیات فوتبال فارس د‌ر حکم هنرپیشه خطاب به کویتی پور آماد‌ه است:با عنایت به تخصص و تجارب ارزشمند‌ جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت رئیس کمیته فوتسال هیات فوتبال فارس منصوب می شوید‌.
امید‌ است با تلاش مستمر جنابعالی و د‌یگر همکاران شاهد‌ ارتقای بیش از پیش هیات باشیم. موفقيت و بهروزی روز افزونتان را د‌ر انجام وظایف مهمی که بر عهد‌ه د‌ارید‌ از خد‌اوند‌ منان مسئلت د‌اریم.
/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.