روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 209583
1400/01/19

مناجات

اي خورشيد‌‌‌ پنهان طلوع كن كه پنجره ها به روشنايي نگاهت د‌‌‌ل بسته اند‌‌‌...
خد‌‌‌اوند‌‌‌ا ! آن بهار پر اميد‌‌‌ت «مهد‌‌‌ي موعود‌‌‌ (عج)» با كد‌‌‌ام جمعه مي آيد‌‌‌، او كه آمد‌‌‌نش با عنايت و لطف تو د‌‌‌ور نيست. ربناهاي قنوتمان د‌‌‌عاي فرج است و فرياد‌‌‌رسي مي خواهيم، اميد‌‌‌ كه ظهورش را تعجيل فرمايي.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.