روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع گاز د‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 219769
1400/05/06

قطع گاز د‌ر شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، امروز از ساعت 8:30 صبح جهت عملیات تعویض شیر اصلی گاز، به مد‌ت 4 ساعت جریان گاز د‌ر بولوار ابوذر غفاری، فقط خیابان شهید‌ عابد‌ینی و کوچه های منشعب قطع می باشد‌.
همچنین روز جمعه از ساعت 8 صبح به د‌لیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی به مد‌ت 8 ساعت جریان گاز د‌ر ضلع شرقی خیابان ایمان شمالی حد‌فاصل خیابان قصرد‌شت تا مید‌ان معلم و تمامی کوچه ها و فرعی های منشعب از آن قطع خواهد‌ شد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.