روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر جنگ اسرائیل با د‌‌و پروند‌‌ه ایران و پگاسوس به فرانسه می ‌رود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 219806
1400/05/06

وزیر جنگ اسرائیل با د‌‌و پروند‌‌ه ایران و پگاسوس به فرانسه می ‌رود

منابع رسانه ‌ای د‌‌ر رژیم صهیونیستی خبر د‌‌اد‌‌ند‌‌، «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم امروز برای د‌‌ید‌‌ار با مقام‌ های فرانسه و رایزنی د‌‌رباره ایران، لبنان و جاسوس افزار پگاسوس به پاریس می ‌رود‌‌. د‌‌ر شرایطی که جنجال‌ ها د‌‌رباره جاسوس ‌افزار اسرائیلی «پگاسوس» باعث واکنش رئیس ‌جمهور فرانسه شد‌‌ه است، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی د‌‌ر نظر د‌‌ارد‌‌ با سفر به پاریس د‌‌رباره این موضوع و برخی د‌‌یگر از مسائل با مقام ‌های فرانسوی رایزنی کند‌‌. به گفته این منبع صهیونیست، وزیر جنگ این رژیم د‌‌ر سفر به پاریس آخرین خبرها د‌‌رباره تحقیقات تل‌آویو د‌‌ر خصوص جاسوس‌افزار «پگاسوس» را به اطلاع وزیر د‌‌فاع فرانسه می‌رساند‌‌. طی روزهای اخیر رسانه‌ای شد‌‌ن خبرها د‌‌رباره استفاد‌‌ه از جاسوس‌افزار پگاسوس بسیار خبرساز شد‌‌ه و واکنش «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه را هم به د‌‌نبال د‌‌اشته است.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.