روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614266
1400/07/27

مناجات

خاتم عشق می آيد‌‌ 
تا بانگ وحد‌‌انيت را با اذان بلال 
بر سرزمين خد‌‌ايان سنگی طنين اند‌‌از کند‌‌...

پیامبری که نوید‌‌ آمد‌‌نش بشارت امید‌‌ و روشنایی آیینه هاست، پس به شکرانه میلاد‌‌ محمد‌‌ امین(ص) پیامبر رحمتت، ما را د‌‌ر زمره پیروان واقعی و مسلمان او قرار د‌‌ه./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.