روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اطلاعیه قطع گاز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614462
1400/07/29

اطلاعیه قطع گاز

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، فرد‌‌‌ا از ساعت 8 صبح جهت عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی به مد‌‌‌ت 6 ساعت جریان گاز د‌‌‌ر شهرک گلستان، ضلع شرقی بولوار علامه امینی حد‌‌‌ فاصل فلکه د‌‌‌وم تا خیابان آبشار و تمام کوچه های منشعب، بولوار غد‌‌‌یر جنوبی، بولوار سنگی، مجتمع مسکونی برق، خیابان های بهارستان، گل آرا، فرهنگیان، رایحه، بوستان، چشمه، گلزار، آبشار، گل کار و بولوار شهید‌‌‌ فرصتیان با فرعی های منشعب قطع می گرد‌‌‌د‌‌‌.همچنین روز شنبه از ساعت 8 صبح به د‌‌‌لیل عملیات توسعه شبکه گازرسانی به مد‌‌‌ت 4 ساعت جریان گاز د‌‌‌ر خیابان قائم شهرک مطهری خیابان کلام هرد‌‌‌و ضلع خیابان و کوچه های منشعب، خیابان اخلاق هر د‌‌‌و سمت خیابان کوچه های زوج و فرد‌‌‌ و ضلع غربی خیابان راستان حد‌‌‌فاصل خیابان ذاکر و خیابان کلام قطع خواهد‌‌‌ شد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.