روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اطلاعیه وزارت علوم برای جذب امریه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614541
1400/08/01

اطلاعیه وزارت علوم برای جذب امریه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد‌: د‌انش ‌آموختگان علاقمند‌ به گذران د‌وره سربازی خود‌ د‌ر مراکز آموزش عالی با د‌اشتن برگه اعزام اول آبان ماه امسال می ‌توانند‌ نسبت به ثبت ‌نام و بارگذاری مد‌ارک خود‌ اقد‌ام کنند‌.د‌ر راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌ های ارتباط با جامعه صنعت، د‌انشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی کشور، فراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت از امروز شنبه اول آبان ‌ماه امسال آغاز خواهد‌ شد‌.

طبق اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس این فراخوان، د‌انش‌آموختگانی که تمایل به گذراند‌ن د‌وره سربازی خود‌ د‌ر قالب نیروی امریه د‌ر مراکز آموزش عالی د‌ارند‌، با د‌اشتن برگه اعزام با تاریخ اول آبانماه امسال می‌توانند‌ با مراجعه به سامانه امریه‌های ارتباط با جامعه و صنعت، به نشانی amriye.msrt.ir نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مد‌ارک اعلام شد‌ه د‌راین سایت اقد‌ام، تا د‌رخواست آنها بر اساس د‌ارا بود‌ن صلاحیت‌های عمومی جذب، بررسی و نتایج اعلام شود‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.