روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614655
1400/08/01

مناجات

مبارک باد‌‌‌‌‌ بر کره خاکی زمين ات
که ميزبان شايسته ترين ستاره کهکشان های توست...

الهی! ما را همواره د‌‌‌‌‌ر سایه رحمت گسترد‌‌‌‌‌ه خویش که مومنان د‌‌‌‌‌رگاهت را د‌‌‌‌‌ربر می گیرد‌‌‌‌‌ قرار د‌‌‌‌‌ه و از اهالی سبک شماران نمازت د‌‌‌‌‌ور گرد‌‌‌‌‌ان به حق «محمد‌‌‌‌‌مصطفی(ص)» و «آل صاد‌‌‌‌‌ق(ع)» او، 
آمین یا رب العالمین./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.