روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازسازی شبکه توزیع آب در منطقه کودیان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191044
1399/06/25

بازسازی شبکه توزیع آب در منطقه کودیان

«خبرجنوب»/ روستاهای کودیان، آب پرده، حسین آباد، تنگ کبوتری و جدول نو با بیش از 500 مشترک از تیر ماه سال جاری به شرکت آب و فاضلاب شیراز الحاق شدند.با توجه به پرت زیاد به علت نامناسب بودن جنس لوله و فرسودگی شبکه آب، آبفا شیراز در جهت احیاء شبکه و جلوگیری از هدر رفت آب که در اولویت عملکرد این شرکت قرار دارد اقدام به اجرای 21 کیلومتر شبکه توزیع، بازسازی و توسعه آب نموده است. این پروژه از محل صندوق توسعه ملی با اعتباری بالغ بر 3.5 میلیارد تومان می باشد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.