روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آخر و عاقبت پولشویی معاون و رفقا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 191335
1399/06/29

آخر و عاقبت پولشویی معاون و رفقا

احکام مربوط به دو متهم اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد.جلسه رسیدگی به این پرونده چندی قبل در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز برگزار شد. در این جلسه ابتدای این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد
قاضی محمد اسدی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شیراز، ضمن قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، از دادگاه رسیدگی کننده مجازات قانونی را خواستار شد. متهم ردیف اول «ک. ع» که پیش از این دارای سمت سازمانی نیز بوده است، در این پرونده متهم به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از ۷۷۲ میلیون تومان، پولشویی به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۷ میلیون تومان و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو و خرید و فروش غیرقانونی ارز می باشد.دیگر اتهامات متهم ردیف اول از جمله احتکار عمده خودرو و خرید و فروش غیرقانونی و خارج از شبکه ارز است.متهم پرونده در زمان التهاب بازار ارز، مبلغ بیش از دو میلیار و 166میلیون تومان و همچنین بابت احتکار خودرو بیش از ۲۲۱ میلیون تومان به بیت المال ضرر و زیان وارد کرده و از دیگر اتهامات وی نیز فروش غیرقانونی ارز و دریافت ربا به مبلغ بیش از یکصد و هشتاد و هفت هزار دلار آمریکا می باشد.متهم ردیف دوم پرونده «ع. ز» متهم به اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو در زمان ملتهب بودن بازار می باشد. متهم ردیف دوم، صاحب امتیاز نمایندگی خودرو بوده و با همکاری برخی از مدیران و متهم ردیف اول در زمان التهاب بازار خودرو و در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی کشور و در شرایطی که خرید یک دستگاه خودرو از کارخانه برای مردم آرزوی دست نیافتنی بوده سبدهای چند صد تایی خودرو خریداری کرده است.این متهم با اخلال غیرعمده در نظام اقتصادی و تولیدات مورد نیاز کشور از طریق خرید و فروش و احتکار عمده خودرو در زمان ملتهب بودن بازار، مبلغ بیش از ۵۳۵ میلیون تومان و همچنین با پولشویی تقسیط شده جمعاً به مبلغ ۵۳۵ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان به بیت المال زیان وارد کرده و همچنین متهم به فرار مالیاتی به مبلغ بیش از ۷۷۲ میلیون تومان است. متهم ردیف سوم پرونده به نام «م. د» که فراری است متهم به پرداخت ربا است.پس از اخذ دفاعیات متهم ختم جلسه رسیدگی اعلام شد.بر این اساس متهم ردیف اول به اتهام فرار مالیاتی به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و انجام معامله یا انعقاد قراردادهای بزرگ با دستگاه‌های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده دو از قانون ارتقای سلامت اداری و مبازره با فساد، از باب ارتکاب بزه پولشویی به 10 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجوه پولشویی در حق صندوق دولت و همچنین مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرائم موضوع پرونده و اگر موجود نباشد به مهادل مبلغ آن عواید به نرخ روز و به اتهام ارتکاب بزه اخلال غیرعمد در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموال وجوهی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. بر اساس این حکم متهم به اتهام ربا به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.همچنین برای متهم ردیف دوم از باب ارتکاب بزه اخلال غیر عمد در نظام اقتصادی حکم سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از این طریق به دست آورده و دو سال محرومیت از خدمات دولتی، به اتهام پولشویی به هشت سال زندان تعزیری و جزای نقدی معادل وجوه مورد پولشویی در حق دولت و مصادره اصل مال و درآمد عواید حاصل از ارتکاب جرائم موجود در پرونده و ضبط اموال معادل مبلغ آن عواید به نرخ روز صادر شد.بر اساس دادنامه صادره از شعبه 101 متهم ردیف سوم نیز تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق، و جزای نقدی معادل مال مورد ربا در حق صندوق دولت محکوم شد.گفتنی است متهم ردیف سوم این پرونده فراری است.حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.متهم ردیف اول این پرونده پیش از این معاون استاندار بوده است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.