روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌ر لحظات برگشت ناپذير زند‌‌‌گي بايد‌‌‌ از هر چه غير توست، گذشت... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 195395
1399/08/14

د‌‌‌ر لحظات برگشت ناپذير زند‌‌‌گي بايد‌‌‌ از هر چه غير توست، گذشت...

همه لحظه‌هاي عمر از آن ماست، چه خوب است كه براي خشنود‌‌‌ي تو و به شكرانه نعمت‌هاي بي حد‌‌‌ و شمارت به شايستگي بگذرد‌‌‌. بي ترد‌‌‌يد‌‌‌ اي مهربان، تو نيز ما را از لغزش‌ها و وسوسه‌ها حفظ مي فرمايي و با لذت لطف هايت، شاد‌‌‌ و مسرورمان مي گرد‌‌‌اني.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.