روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تعطیلی موقت اما قطعی مهد کودک‌های فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 196834
1399/09/01

تعطیلی موقت اما قطعی مهد کودک‌های فارس

«خبرجنوب»/ تعطیلی ها در شهرهای قرمز استان شروع شده است. مهدهای کودک هم با توجه به این که جزو گروه 3 شغلی محسوب می شوند تعطیل هستند اما تکلیف مادرانی که در کادر درمان وسایر شغل های اضطراری مشغول به کار هستند چه می شود؟ معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس در این باره به خبرنگار «خبرجنوب» گفت: از لحاظ دستورالعملی که به ما داده اند مهدهای کودک جزو گروه 3 شغلی محسوب می شوند و باید در این مدت دو هفته تعطیل باشند. معصومه فورتن افزود: اما سعی مان این است که یک سری مهدها برای ارائه خدمات به افرادی مثل پرستاران وکسانی که در شیفت‌های کاری ضروری مشغول هستند با رعایت پروتکل‌ها باز باشد. برخی از این مادران با شغل های ضروری کسی را ندارند تا از کودکشان نگهداری کند وبه همین دلیل مجبورند بچه را به مهد بسپارند.وی گفت: در همین باره در حال هماهنگی با ستاد دانشگاهی و استانی کرونا هستیم تا تعداد محدودی از مهدها در شیراز وسایر نقاط مربوطه که ارائه خدمت به مادران شاغل یادشده را برعهده دارند به شرط رعایت پروتکل ها خدمت رسانی را ارائه دهند. در این باره مراقبت از کودکان به دلیل کاهش آسیب ناشی از تنها ماندن در خانه به خاطر نوع شغل مادر صورت می گیرد وبه منظور رعایت اصول پیشگیرانه خدمات آموزشی به کودک ارائه نمی شود. معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس گفت: نام این مهدها بعداً اعلام می شود اما به طور مثال مهد بیمارستان نمازی جزو موارد محدودی است که باید خدمات بدهد. در عین حال ما تابع دستورات ستاد استانی کرونا هستیم وحتی اگر بگویند این قبیل مهدها هم تعطیل و یا محدودترشود، بر حسب دستور عمل می کنیم.
فروتن در ادامه با اشاره به زیان بالایی که امسال به مسئولان مهدها در استان زده شده، گفت: در حال حاضربیش ازیک هزار و100 مهد در استان داریم و اخیرا هم تعداد دیگری به دلیل زیان های ناشی از کرونا موقت تعطیل کردند. معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس ادامه داد: همان طور که قبلا هم اعلام کردیم،40 درصد مهدهای کودک فارس به طور موقت تعطیل شدند و حداقل 5 نفر در هر مهد فارس بیکار شده اند وصاحبان امتیاز مهدها در فارس همچنان این روزها متضررند وامسال حداقل 10 مهدکودک هم در فارس بطور کامل تعطیل شد.فروتن عنوان کرد: یک هزار و 100 مهد فارس فعال اند که تا کنون 500 مورد به خاطرکرونا امسال موقت تعطیل شده اند و آنها ترجیح داده اند برای کاهش خسارت ها فعلا تا بهبود شرایط تعطیل کنند. در این باره به دلیل استیجاری بودن ساختمان مهدکودک ها این جزو مشکلات قبلی مهدها بود که با شرایط فعلی تشدید شد وبرخی مهدکودک های فارس را از پا در آرود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس گفت: بیشتر تعطیلی‌ها مربوط به مهدهای شهری است. به منظور رفع مشکلات این مراکز آموزشی پیشنهادات بسیاری داده ایم اما با شرایط فعلی کار خاصی برای آنها انجام نشده است. هم بحث بیمه بیکاری افراد فعال در مهدها که کارشان را از دست داده اند پیگیری شد، که کامل پرداخت نشد. صاحبان امتیاز هم همچنان متضرر می شوند.وی عنوان کرد: این شرایط کرونایی ضربه بدی به مهدها زد و طبق آماری که داده شده تا کنون در شیراز10 مهدکودک بطورکامل تعطیل کرده اندِ، تعدادی از آنهایی که استیجاری بوده اند هم وسایل را جمع کرده اند وفعلا ساختمان را تحویل داد ه اند تا بیشتر از این ضرر نکنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.