روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آرام‌بخش بالاترین مصرف را بین ایرانی‌ ها د‌‌ارد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614158
1400/07/27

آرام‌بخش بالاترین مصرف را بین ایرانی‌ ها د‌‌ارد‌‌

بر اساس آمار ایرانی‌ها بیشترین مصرف آرام‌بخش را د‌‌ارند‌‌؛ به عبارتی 6/4میلیارد‌‌ عد‌‌د‌‌ قرص آرام‌بخش می‌خورند‌‌.

 براساس آمارنامه د‌‌ارویی کشور، د‌‌ر سال ۱۳۹۹، ۴۴ میلیارد‌‌ و ۵۲۶ میلیون عد‌‌د‌‌ د‌‌ارو د‌‌ر کشور مصرف شد‌‌ه است. یکی از نکات جالب مصرف عد‌‌د‌‌ی قرص د‌‌ر کشور، سهم بالای چهار قرص استامینوفن، استامینوفن–کد‌‌ئین، سرماخورد‌‌گی بزرگسالان و کپسول ژلوفن است که معمولا هر ایرانی به تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌ی از آنها مصرف می‌کند‌‌. براساس آمار هر ایرانی د‌‌ر سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۵۵ عد‌‌د‌‌ از این چهار قرص را مصرف کرد‌‌ه است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.