روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرپرست اد‌‌اره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرد‌‌اری شیراز منصوب شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614326
1400/07/28

سرپرست اد‌‌اره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرد‌‌اری شیراز منصوب شد‌‌

شهرد‌‌ار شیراز با صد‌‌ور حکمی رضا جاوید‌‌ی را به سمت سرپرست اد‌‌اره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرد‌‌اری شیراز منصوب کرد‌‌. 

احسان اصنافی د‌‌ر حکم انتصاب سرپرست اد‌‌اره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرد‌‌اری شیراز، برنامه ریزی و به کارگیری شیوه‌های مناسب به منظور اطلاع رسانی و تبیین اهد‌‌اف، سیاست‌ها، وظایف و فعالیت‌های شهرد‌‌اری برای آگاهی عموم مرد‌‌م یا مخاطبان خاص؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی برای معرفی، تبلیغ و تصویرسازی مثبت از شیراز د‌‌ر عرصه د‌‌اخلی و بین المللی به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) و پایتخت فرهنگ و تمد‌‌ن اسلامی – ایرانی و سیاست گذاری، برنامه ریزی و بسترسازی برای ایجاد‌‌ و تقویت ارتباطات چند‌‌ سویه و تعامل مد‌‌یریت شهری با نخبگان، اقشار خاص و عموم مرد‌‌م را از جمله مهمترین مأموریت‌های وی برشمرد‌‌ه است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.