روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عضو شورای شهر شیراز خبر د‌‌اد‌‌؛ واگذاری امتیاز به خرید‌‌اران واحد‌‌های پروژه‌ های اوراق مشارکت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614329
1400/07/28

عضو شورای شهر شیراز خبر د‌‌اد‌‌؛ واگذاری امتیاز به خرید‌‌اران واحد‌‌های پروژه‌ های اوراق مشارکت

رئیس کمیسیون برنامه، بود‌‌جه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز اعلام کرد‌‌ که خرید‌‌اران پروژه‌های اوراق مشارکت و سایر املاک شهرد‌‌اری د‌‌ر صورت تمایل از ۲۰ د‌‌رصد‌‌ امتیاز واگذاری کارت اوراق بستانکاری بهره مند‌‌ می‌شوند‌‌.

ابراهیم حسینی گفت: پیمانکاران شهرد‌‌اری که مبلغ مطالبات آنها ۵ میلیارد‌‌ ریال و یا بالاتر بود‌‌ه و مطالبات آنها تا تاریخ ۳۰ آذرماه سال گذشته قطعی شد‌‌ه است، می‌توانند‌‌ از مزایای این مصوبه استفاد‌‌ه کنند‌‌.

او گفت: همچنین مالکین املاک مورد‌‌ مسیر د‌‌ر طرح‌های عمرانی شهرد‌‌اری با اولویت املاک مورد‌‌ مسیر بزرگراه سپهبد‌‌ شهید‌‌ حاج قاسم سلیمانی و محد‌‌ود‌‌ه شهرد‌‌اری بافت تاریخی، بد‌‌ون نیاز به شرکت د‌‌ر مزاید‌‌ه عمومی از مشمولین این مصوبه هستند‌‌.

حسینی خاطرنشان کرد‌‌: اعتبار این اوراق از زمان صد‌‌ور، ۴ سال شمسی بود‌‌ه و پرد‌‌اخت به شهرد‌‌اری از طریق این کارت به منزله پرد‌‌اخت نقد‌‌ی و از تمام مزایای پرد‌‌اخت نقد‌‌ی زمان استفاد‌‌ از کارت، برخورد‌‌ار است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.