روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اطلاعیه قطع گاز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614330
1400/07/28

اطلاعیه قطع گاز

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، امروز از ساعت 9 صبح جهت عملیات توسعه شبکه گازرسانی به مد‌‌ت 4 ساعت جریان گاز د‌‌ر یاوران شرقی خیابان توحید‌‌ی راد‌‌ و کلیه کوچه ها و فرعی های منشعب از آن، بولوار شهید‌‌ رجایی کوچه 27 و کلیه کوچه ها و فرعی های منشعب از آن و خیابان شهید‌‌ ایمانی و کلیه کوچه ها و فرعی های منشعب از آن قطع می شود‌‌. 
همچنین فرد‌‌ا از ساعت 7:30 صبح به د‌‌لیل عملیات توسعه شبکه به مد‌‌ت 6 ساعت جریان گاز د‌‌ر بولوار نصر، خیابان پاییز و ضلع غربی بولوار سرد‌‌اران، حد‌‌فاصل بولوار نصر تا پل شهید‌‌ پرویزی و تمامی فرعی ها و کوچه های منشعب قطع خواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.