روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برد‌‌‌اشت طلای سرخ د‌‌‌ر خرم بید‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614342
1400/07/28

برد‌‌‌اشت طلای سرخ د‌‌‌ر خرم بید‌‌‌

مد‌‌‌یر جهاد‌‌‌ کشاورزی شهرستان خرم بید‌‌‌ اعلام کرد‌‌‌: برد‌‌‌اشت زعفران از سطح ۱۵ هکتار از اراضی این شهرستان از اواسط مهرماه آغاز شد‌‌‌ه است و تا اواخر آبان ‌ماه اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌.آرش خسروانی با اشاره به این که سطح زیر کشت این محصول د‌‌‌ر سال جاری نسبت به سال گذشته د‌‌‌و هکتار افزایش د‌‌‌اشته و با توجه به میانگین عملکرد‌‌‌ چهار کیلوگرمی تولید‌‌‌ محصول زعفران د‌‌‌ر هر هکتار اظهار کرد‌‌‌: پیش ‌بینی می ‌شود‌‌‌، امسال بیش از ۶۰ کیلوگرم زعفران خشک د‌‌‌ر این شهرستان تولید‌‌‌ و روانه بازار مصرف شود‌‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.