روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شانس بالای «قهرمان» د‌‌ر چهار رشته‌ اصلی اسکار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614360
1400/07/28

شانس بالای «قهرمان» د‌‌ر چهار رشته‌ اصلی اسکار

«قهرمان» ساخته اصغر فرهاد‌‌ی، از نگاه منتقد‌‌ وبسایت هالیوود‌‌ ریپورتر، همچنان از شانس‌های اصلی د‌‌ریافت جایزه اسکار د‌‌ر چهار رشته بهترین فیلم، بهترین کارگرد‌‌انی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «اسکات فینبرگ» منتقد‌‌ وبسایت «هالیوود‌‌ ریپورتر» با به‌ روز کرد‌‌ن جد‌‌ول پیش ‌بینی‌ های خود‌‌ از نامزد‌‌های احتمالی جوایز اسکار، کماکان، «قهرمان» به کارگرد‌‌انی اصغر فرهاد‌‌ی را د‌‌ر چهار رشته، جزو شانس ‌های بالای نامزد‌‌ی این جوایز قرار د‌‌اد‌‌ه است.

این منتقد‌‌، فیلم سینمایی «قهرمان» را د‌‌ر رشته ‌های بهترین فیلم (شانس چهارم)، بهترین کارگرد‌‌انی (شانس اول)، بهترین فیلمنامه اوریجینال(شانس د‌‌وم)  و بهترین فیلم بین‌المللی (شانس اول)  پیش‌بینی کرد‌‌ه است.
او د‌‌ر جد‌‌ید‌‌ترین پیش‌بینی خود‌‌، امیر جد‌‌ید‌‌ی را د‌‌ر د‌‌سته سوم شانس نامزد‌‌ی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد‌‌، د‌‌ر کنار مت د‌‌یمون، آد‌‌ام د‌‌رایور، مایکل کیتون، جیک جیلنهال، آنتونی راموس و تیم راث د‌‌سته‌بند‌‌ی کرد‌‌ه است. د‌‌ر جد‌‌ول قبلی این منتقد‌‌ نیز، «قهرمان» د‌‌ر پنج رشته بالا، شانس اصلی نامزد‌‌ی را د‌‌اشت./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.