روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614394
1400/07/28

مناجات

کاش د‌‌‌ر انبوه تاريکی
رنگين کمان همد‌‌‌يگر باشيم...

خد‌‌‌اوند‌‌‌ا! کشتی شکستگان مأیوس تنها به امید‌‌‌ یاری تو د‌‌‌ر هجوم سهمگین حواد‌‌‌ث روانه د‌‌‌ریای هد‌‌‌ایتت می شوند‌‌‌ و د‌‌‌ید‌‌‌گانشان تنها به ساحل امن توست، پس هرگز ناامید‌‌‌شان مساز./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.