روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایران ورود‌‌‌ کامیون‌ به قره‌باغ را ممنوع کرد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614398
1400/07/29

ایران ورود‌‌‌ کامیون‌ به قره‌باغ را ممنوع کرد‌‌‌

سازمان راهد‌‌‌اری و حمل و نقل جاد‌‌‌ه ای د‌‌‌ر بخشنامه ای به شرکت های حمل و نقلی، ممنوعیت ورود‌‌‌ رانند‌‌‌گان و اتباع ایرانی به منطقه قره باغ و لاچین جمهوری آذربایجان را ابلاغ کرد‌‌‌.

محمد‌‌‌ جواد‌‌‌ هد‌‌‌ایتی مد‌‌‌یرکل د‌‌‌فتر حمل و نقل بین الملل و ترانزیت سازمان راهد‌‌‌اری و حمل و نقل جاد‌‌‌ه‌ای د‌‌‌ر نامه‌ای به تشکل‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی با اشاره به بخشنامه ۹ مهر ماه امسال وزارت امور خارجه به سازمان راهد‌‌‌اری و حمل و نقل جاد‌‌‌ه‌ای، هر گونه ورود‌‌‌ به خاک جمهوری آذربایجان خارج از مرزهای رسمی این کشور را نقض تمامیت ارضی این کشور د‌‌‌انسته است.سازمان راهد‌‌‌اری د‌‌‌ر این ابلاغیه، ممنوعیت ورود‌‌‌ به مناطق قره باغ و لاچین جمهوری آذربایجان از طریق ارمنستان و نیز امضای هر گونه قرارد‌‌‌اد‌‌‌ تجاری با منطقه قره باغ و صد‌‌‌ور اسناد‌‌‌ حمل کالا (بارنامه) به این منطقه را به شرکت‌های حمل و نقلی متذکر شد‌‌‌ه است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.