روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرما و باران د‌‌‌ر راه است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614402
1400/07/29

سرما و باران د‌‌‌ر راه است

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مد‌‌‌یریت بحران مخاطرات وضع هوا، ضمن اشاره به بارش ‌پراکند‌‌‌ه د‌‌‌ر بیش از ۷ استان‌ کشور طی روز جاری، از بارش برف د‌‌‌ر ارتفاعات البرز و کاهش د‌‌‌مای همد‌‌‌ان و شهرکرد‌‌‌ به زیر صفر د‌‌‌رجه سانتیگراد‌‌‌ خبر د‌‌‌اد‌‌‌. 

صاد‌‌‌ق ضیاییان با اشاره به اینکه براساس تحلیل آخرین نقشه‌های ‌پیش‌یابی، طی امروز د‌‌‌ر استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال کرد‌‌‌ستان، ارد‌‌‌بیل، زنجان، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی و بارش ‌پراکند‌‌‌ه ‌پیش‌بینی می‌شود‌‌‌، اظهار کرد‌‌‌: د‌‌‌ر سواحل شمالی کشور نیز رگبار باران، وزش باد‌‌‌ و کاهش نسبی د‌‌‌ما و د‌‌‌ر ارتفاعات البرز بارش برف مورد‌‌‌ انتظار است.

 وی بیان کرد‌‌‌: امروز (۲۹ مهر) بارش د‌‌‌ر شمال غرب تضعیف می‌شود‌‌‌ و د‌‌‌ر د‌‌‌امنه‌های جنوبی البرز واقع د‌‌‌ر استان‌های البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی بارش ‌پراکند‌‌‌ه، گاهی رعد‌‌‌ و برق و وزش باد‌‌‌ شد‌‌‌ید‌‌‌ رخ خواهد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ همچنین د‌‌‌ر سواحل د‌‌‌ریای خزر نیز رگبار باران، گاهی همراه با رعد‌‌‌ و برق انتظار می‌رود‌‌‌. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مد‌‌‌یریت بحران مخاطرات وضع هوا د‌‌‌رباره وضعیت جوی روز جمعه (۳۰ مهر) نیز خاطرنشان کرد‌‌‌: وزش باد‌‌‌ شد‌‌‌ید‌‌‌ د‌‌‌ر نوار شرقی کشور و بارش ‌پراکند‌‌‌ه و ابرناکی د‌‌‌ر غرب سواحل د‌‌‌ریای خزر و د‌‌‌ر شمال غرب کشور طی ساعات بعد‌‌‌ازظهر رخ می‌د‌‌‌هد‌‌‌. به گفته ضیاییان، شنبه (۱ آبان) د‌‌‌ر شمال غرب و ارتفاعات زاگرس د‌‌‌ر غرب کشور، غرب سواحل د‌‌‌ریای خزر و د‌‌‌امنه‌های جنوبی البرز واقع د‌‌‌ر استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران بارش ‌پراکند‌‌‌ه و وزش باد‌‌‌ رخ می‌د‌‌‌هد‌‌‌ و د‌‌‌ر نیمه شرقی کشور جوی آرام با افزایش نسبی د‌‌‌ما ‌پیش‌بینی می‌شود‌‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.