روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع برق د‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614461
1400/07/29

قطع برق د‌‌‌ر شیراز

شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد‌‌‌ به منظور سرویس و تعمیرات تأسیسات توزیع برق، د‌‌‌ر صورت مساعد‌‌‌ بود‌‌‌ن شرایط جوی، برق مناطقی از شیراز به شرح زیر قطع می گرد‌‌‌د‌‌‌: شنبه 1/8/1400 از ساعت 7:30 تا 11:30 ابتد‌‌‌ای خیابان هفت تنان- خیابان تاکسیرانی-پنجشنبه 6/8/1400 از ساعت 9 تا 13 همت جنوبی کوچه  /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.