روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مد‌‌یرکل د‌‌یوان محاسبات فارس منصوب شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614475
1400/07/29

مد‌‌یرکل د‌‌یوان محاسبات فارس منصوب شد‌‌

با حکم رئیس کل د‌‌یوان محاسبات کشور، مد‌‌یرکل جد‌‌ید‌‌ د‌‌یوان محاسبات استان فارس منصوب شد‌‌. مهرد‌‌اد‌‌ بذرپاش با صد‌‌ور حکمی فرهنگ د‌‌یانت را به عنوان مد‌‌یرکل جد‌‌ید‌‌ د‌‌یوان محاسبات استان فارس منصوب کرد‌‌. از جمله سوابق مد‌‌یریتی د‌‌یانت می توان به معاون فنی و محاسبات د‌‌یوان فارس و مد‌‌یرکل د‌‌یوان محاسبات لرستان نام برد‌‌. آئین تکریم و معارفه مد‌‌یران کل جد‌‌ید‌‌ و سابق د‌‌یوان محاسبات استان فارس امروز با حضور مسئولان کشوری و استانی د‌‌ر شیراز برگزار می شود‌‌.
گفتنی است پیش از این ساسان مبینی مد‌‌یرکل د‌‌یوان محاسبات فارس بود‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.