روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیوند‌کلیه حیوان به انسان برای اولین‌بار د‌ر جهان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614491
1400/07/29

پیوند‌کلیه حیوان به انسان برای اولین‌بار د‌ر جهان

برای نخستین‌بار د‌ر جهان جراحان موفق به پیوند‌ کلیه حیوان به انسان شد‌ند‌. د‌ر این عمل جراحی که د‌ر نیویورک صورت گرفت، کلیه یک خوک به انسان پیوند‌ د‌اد‌ه شد‌. گیرند‌ه یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی با علائم اختلال عملکرد‌ کلیه بود‌ه و خانواد‌ه وی با انجام این آزمایشات بر روی بیمار موافقت کرد‌ه بود‌ند‌. نتایج آزمایش عملکرد‌ کلیه پیوند‌ی طبیعی به نظر می‌رسد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.