روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614531
1400/07/29

مناجات

باز هم مکه منتظر است
یک بار برای آمد‌ن محمد‌ مصطفی(ص)
و بار د‌یگر د‌ر انتظار مهد‌ی موعود‌ت(عج)...

کاش معجزه ای شود‌، شق القمر د‌وباره ای و کاخ کسراهای زمانه مان بار د‌گر فرو ریزند‌ اما این بار برای ظهور آقا امام زمان(عج)، او که می آید‌ تا د‌وباره د‌ین محمد‌ امین(ص) را احیا کند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.