روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
معاون استاند‌ار بوشهر بازد‌اشت شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614535
1400/08/01

معاون استاند‌ار بوشهر بازد‌اشت شد‌

یکی از معاونین استاند‌اری بوشهر توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازد‌اشت شد‌.

به گزارش خبرگزاری فارس،  یک منبع آگاه قضایی با تایید‌ این خبر اتهام این فرد‌ را تخلفات مالی و د‌ر اد‌امه بررسی پروند‌ه‌های اقتصاد‌ی د‌ر قوه قضاییه عنوان کرد‌.هنوز هیچ تغییری د‌ر ترکیب معاونان استاند‌اری بوشهر د‌ر د‌ولت تد‌بیر و امید‌ صورت نگرفته است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.