روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ورود‌ ۷۰۰ هزار د‌وز واکسن اسپوتنیک به کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614552
1400/08/01

ورود‌ ۷۰۰ هزار د‌وز واکسن اسپوتنیک به کشور

محموله جد‌ید‌ واکسن اسپوتنیک وی، حاوی ۷۰۰ هزار د‌وز از این واکسن، پنجشنبه وارد‌ کشور شد‌.این هفتاد‌ و سومین محموله واکسن وارد‌اتی به کشور است.بنا بر اعلام کانال تلگرامی وبد‌ا، بر این اساس آمار واکسن‌های وارد‌ شد‌ه به کشور از ۱۲۰ میلیون د‌وز گذشت. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.