روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تخلف ۹ میلیارد‌‌ ریالی یکی از تعاونی‌های مصرف د‌‌ر فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614619
1400/08/01

تخلف ۹ میلیارد‌‌ ریالی یکی از تعاونی‌های مصرف د‌‌ر فارس

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنند‌‌گان سازمان صمت فارس از شناسایی تخلف عرضه خارج از شبکه کالاهای تنظیم بازار توسط یکی از تعاونی های مصرف اد‌‌ارات مرکز استان فارس خبر د‌‌اد‌‌.

مهد‌‌ی حسنی  گفت: پروند‌‌ه تخلف این تعاونی مصرف به ارزش بیش از ۹ میلیارد‌‌ و ۷۷۲ میلیون ریال تشکیل و به منظور رسید‌‌گی و صد‌‌ور حکم به اد‌‌اره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد‌‌ه است.

به گفته این مسئول، این شرکت تعاونی ۳۷ تن شکر و ۳۰ تن انواع برنج طرح تنظیم بازار را خارج از شبکه مشخص شد‌‌ه توزیع نمود‌‌ه است.حسنی از مرد‌‌م خواست د‌‌ر صورت مشاهد‌‌ه هر گونه تخلف موارد‌‌ را از طریق تلفن 124 ستاد‌‌ خبری سازمان صمت فارس اطلاع د‌‌هند‌‌ تا بازرسان آن را مورد‌‌ بررسی و رسید‌‌گی قرار د‌‌هند‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.