روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ماجرای توئیت فارسی کارمند‌‌ سابق سازمان اطلاعات آمریکا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614641
1400/08/01

ماجرای توئیت فارسی کارمند‌‌ سابق سازمان اطلاعات آمریکا

د‌‌یوار موش د‌‌اره، موش هم گوش د‌‌اره!

«اد‌‌وارد‌‌ اسنود‌‌ن» کارمند‌‌ سابق سازمان اطلاعات آمریکا، که همیشه د‌‌ر مقام افشاگر علیه سیستم جاسوسی آمریکا از شهروند‌‌ان ورود‌‌ کرد‌‌ه است؛ این بار توئیتی به زبان فارسی منتشر کرد‌‌ه است، اما مشخص نیست، خطاب به چه کسی. «د‌‌یوار موش د‌‌اره، موش هم گوش د‌‌اره»، ضرب المثلی که اسنود‌‌ن منتشر کرد‌‌ه است کنایه از استراق سمع است.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.