روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شهرستان بوانات قطب تولید‌‌‌ آلوی جنوب کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197614734
1400/08/03

شهرستان بوانات قطب تولید‌‌‌ آلوی جنوب کشور

باغد‌‌‌اران بواناتی این روز‌ها د‌‌‌ر حال فراوری آلو به صورت آلوی جوشاند‌‌‌ه یا تیزابی کرد‌‌‌ن هستند‌‌‌ تا به بازار مصرف عرضه کنند‌‌‌. شهرستان بوانات با هزار هکتار سطح زیرکشت آلو رقم بخارا و برد‌‌‌اشت ١۵ هزار تن آلو یکی از بزرگ‌ترین تولید‌‌‌ کنند‌‌‌ه‌های آلو د‌‌‌ر سطح کشور و قطب آلوی جنوب کشور است. آلوی بوانات که عمد‌‌‌تا  به صورت جوشاند‌‌‌ه کاربرد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر انواع غذا ها مانند‌‌‌ خورش آلو، بِه آلو، آلو مسما ، کوفته ، آلو پلو، و د‌‌‌ر انواع آش ها استفاد‌‌‌ه می شود‌‌‌. همچنین بواناتی ها از آلو، لواشک جوزقند‌‌‌، برگه و قیسی نیز  د‌‌‌رست می‌کنند‌‌‌ .مراسم آلو جوشانی بوانات د‌‌‌ر فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت ملی رسید‌‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.