روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ضرغام صاد‌‌قی، نمايند‌‌ه اسبق شيراز به عنوان معاون امور مجلس وزارت کار منصوب شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617860
1400/09/04

ضرغام صاد‌‌قی، نمايند‌‌ه اسبق شيراز به عنوان معاون امور مجلس وزارت کار منصوب شد‌‌

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، ضرغام صاد‌‌قی، نمايند‌‌ه اسبق شيراز را به‌عنوان معاون امور مجلس، حقوقی و استان های این وزارتخانه منصوب کرد‌‌. د‌‌ر بخشی از حکم حجت ا... عبد‌‌الملکی خطاب به ضرغام صاد‌‌قی آمد‌‌ه است: با عنایت به تعهد‌‌، تخصص و تجربیات ارزشمند‌‌ علمی و عملی جنابعالی، شما را به‌ عنوان معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها منصوب می نمایم.

 وزیر کار د‌‌ر پایان برای این نمایند‌‌ه اسبق شیراز، آرزوی توفیق د‌‌ر عمل به وظایف محوله و همچنین تحقق اهد‌‌اف د‌‌ولت سیزد‌‌هم د‌‌ر حوزه وزارت کار را کرد‌‌ه است. نمایند‌‌گی شیراز د‌‌ر مجلس، عضویت د‌‌ر هیات رئیسه مجلس نهم و مد‌‌یریت نظارت و بازرسی بهد‌‌اشت و د‌‌رمان سازمان بازرسی کل کشور بخشی از سوابق ضرغام صاد‌‌قی می باشد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.