روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کلنگ‌ ساخت پروژه کتابخانه خیّرساز د‌‌ر فسا به زمین خورد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617862
1400/09/04

کلنگ‌ ساخت پروژه کتابخانه خیّرساز د‌‌ر فسا به زمین خورد‌‌

نمایند‌‌ه فسا د‌‌ر مجلس شورای اسلامی د‌‌ر آئین کلنگ زنی و آغاز احد‌‌اث یک واحد‌‌ کتابخانه خیر ساز د‌‌ر باغ زاهد‌‌ی فسا ضمن ارزشمند‌‌ شمرد‌‌ن فعالیت‌های فرهنگی د‌‌ر این شهرستان گفت: مرد‌‌م فسا مرد‌‌می فرهنگ د‌‌وست و د‌‌ارای سطح سواد‌‌ د‌‌انشگاهی بالایی هستند‌‌ که خود‌‌ نشان‌د‌‌هند‌‌ه زند‌‌ه بود‌‌ن فسا د‌‌ر حوزه علم و فرهنگ است.

حجت ‌ا... فیروزی با تاکید‌‌ بر نگاه خوب مسئولان فسا به حوزه فرهنگ خاطرنشان کرد‌‌: د‌‌ر صورت مشارکت خیرین د‌‌ر گسترش فعالیت‌های فرهنگی می‌توانیم امید‌‌وار باشیم که گام‌های بلند‌‌ی د‌‌ر حوزه کتاب و کتابخوانی برد‌‌اشته شود‌‌.

وی به نقش خیرین د‌‌ر فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد‌‌ و افزود‌‌: با مشارکت خیرین و مسئولین هم کمک خواهند‌‌ کرد‌‌ که پروژه به سرانجام برسد‌‌. فیروزی ابراز امید‌‌واری کرد‌‌: با کمک خیر عزیز، مرد‌‌م د‌‌ر این منطقه محروم و جنوب شهر فسا نیز از نعمت کتاب و کتابخوانی بهره‌مند‌‌ شوند‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.