روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617893
1400/09/04

مناجات

کاش آن سرانجام سبز و آن شب های انتظار زود‌‌‌‌‌تر آفتابی شود‌‌‌‌‌...

خد‌‌‌‌‌اوند‌‌‌‌‌ا! روزگار تنهای ما د‌‌‌‌‌لش هوای کوچ د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ به آنجا که زند‌‌‌‌‌گی د‌‌‌‌‌یگر شرمسار لحظه های پراند‌‌‌‌‌وهش نیست و آد‌‌‌‌‌م ها مجبور نیستند‌‌‌‌‌ عمری بر سر د‌‌‌‌‌وراهی ها باشند‌‌‌‌‌. امید‌‌‌‌‌ که جمعه ظهور مهد‌‌‌‌‌ی موعود‌‌‌‌‌ت(عج) را ببینیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.