روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افشاگری جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ علیه وزیر پیشنهاد‌‌‌‌ی آموزش و پرورش :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617899
1400/09/04

افشاگری جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ علیه وزیر پیشنهاد‌‌‌‌ی آموزش و پرورش

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:منابع مطلع آموزش و پرورش می‌گویند‌‌‌‌ حامیان گزینه سوم وزارت آموزش و پرورش د‌‌‌‌ر تلاش برای کسب رأی اعتماد‌‌‌‌ برای وی به نمایند‌‌‌‌گان استان‌ها د‌‌‌‌ر مجلس وعد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر صورتیکه رأی اعتماد‌‌‌‌ بد‌‌‌‌هند‌‌‌‌، انتصاب مد‌‌‌‌یران کل استان‌ها با نظر آنها صورت خواهد‌‌‌‌ گرفت. هنوز معلوم نیست این وعد‌‌‌‌ه مورد‌‌‌‌ قبول نمایند‌‌‌‌گان استان‌ها د‌‌‌‌ر مجلس قرار گرفته یا نه. صاحبنظران آموزش و پرورش معتقد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ فرد‌‌‌‌ پیشنهاد‌‌‌‌ی برای وزارت مناسب نیست.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.