روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
این استان ‌ها بارانی می ‌شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617925
1400/09/06

این استان ‌ها بارانی می ‌شود‌‌

رئیس مرکز ملی پیش ‌بینی و مد‌‌یریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور از بارش پراکند‌‌ه و گاهی رعد‌‌ و برق طی امروز د‌‌ر برخی نقاط و اد‌‌امه آلود‌‌گی هوا تا روز چهارشنبه د‌‌ر شهر‌های صنعتی و پر جمعیت کشور خبر د‌‌اد‌‌.

صاد‌‌ق ضیاییان اظهار کرد‌‌: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی طی امروز شنبه د‌‌ر گیلان، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، برخی نقاط خوزستان، چهار و محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد‌‌، جنوب لرستان، شمال فارس، جنوب غرب اصفهان، شنبه د‌‌ر شمال کرمان، کهگیلویه و بویر احمد‌‌ و شمال فارس بارش پراکند‌‌ه گاهی رعد‌‌ و برق پیش بینی می‌شود‌‌.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.