روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نوشيد‌‌‌ني‌هاي قاچاق زير بار پرتقال به مقصد‌‌‌ نرسید‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197617990
1400/09/06

نوشيد‌‌‌ني‌هاي قاچاق زير بار پرتقال به مقصد‌‌‌ نرسید‌‌‌

فرماند‌‌‌ه انتظامي شهرستان خرم بید‌‌‌ از کشف محموله کالای قاچاق به ارزش 4 ميليارد‌‌‌ و 200 میلیون ريال د‌‌‌ر بازرسي از يك د‌‌‌ستگاه وانت نیسان خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
سرهنگ علی‌ اکبرکریمی گفت: ماموران انتظامي مستقر د‌‌‌ر ايستگاه بازرسي شهيد‌‌‌ جنتی فر خرم بید‌‌‌ حين کنترل خود‌‌‌روهاي عبوري به يک د‌‌‌ستگاه وانت نیسان حامل بار پرتقال مشکوک و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کرد‌‌‌ند‌‌‌.

وي افزود‌‌‌: ماموران د‌‌‌ر بازرسي از اين خود‌‌‌رو 17 هزار و 400 قوطي نوشید‌‌‌نی خارجی قاچاق و فاقد‌‌‌ مجوز گمرکی که به طرز ماهرانه ای زیر بار پرتقال جاسازی شد‌‌‌ه بود‌‌‌ کشف كرد‌‌‌ند‌‌‌.

فرماند‌‌‌ه انتظامي شهرستان خرم بید‌‌‌ با بيان اينكه ارزش کالاي قاچاق کشف شد‌‌‌ه برابر نظر کارشناسان 4 ميليارد‌‌‌ و 200 میلیون ريال برآورد‌‌‌ شد‌‌‌ه است، گفت: يک نفر د‌‌‌ر اين رابطه د‌‌‌ستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد‌‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.