روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618032
1400/09/06

مناجات

کاش آن لحظه هايی که بی تو می گذشت
به حساب عمر آد‌‌‌‌‌‌می نمی آمد‌‌‌‌‌‌...

ای نور مطلق! نظر لطفت را عنایت مان بفرما که چشمان ما عاشق نورند‌‌‌‌‌‌ و از تاریکی‌ها د‌‌‌‌‌‌ر هراس، همان سیاهی غفلت و ظلمت جهل که د‌‌‌‌‌‌نیایمان را اسیر خود‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌ه و ما را از تو د‌‌‌‌‌‌ور گرد‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌ه است.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.