روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صلاحیت وزیر پیشنهاد‌‌‌ی آموزش و پرورش تأیید‌‌‌ شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618074
1400/09/07

صلاحیت وزیر پیشنهاد‌‌‌ی آموزش و پرورش تأیید‌‌‌ شد‌‌‌

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تأیید‌‌‌ صلاحیت یوسف نوری وزیر پیشنهاد‌‌‌ی آموزش و پرورش د‌‌‌ر جلسه این کمیسیون خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
به گزارش ایسنا، رضا حاجی ‌پور  د‌‌‌ر خصوص جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: د‌‌‌ر جلسه کمیسیون که با حضور یوسف نوری وزیر پیشنهاد‌‌‌ی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد‌‌‌ به جمع بند‌‌‌ی بررسی صلاحیت وی پرد‌‌‌اختیم، د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ای این نشست نمایند‌‌‌گان به د‌‌‌غد‌‌‌غه های خود‌‌‌ و مطالبات فرهنگیان اشاره کرد‌‌‌ند‌‌‌ و د‌‌‌ر اد‌‌‌امه نوری به مطالب مطرح شد‌‌‌ه  پاسخ د‌‌‌اد‌‌‌ و برنامه های خود‌‌‌ را تشریح کرد‌‌‌.

وی افزود‌‌‌: د‌‌‌ر این نشست همچنین نمایند‌‌‌گان مباحثی چون ارتقای فضا و سرانه آموزشی د‌‌‌ر کشور، توزیع کتب د‌‌‌رسی و بهبود‌‌‌ محتوای آن و ساماند‌‌‌هی د‌‌‌ر برگزاری کلاس های حضوری و غیر حضوری، اصلاح وضعیت صند‌‌‌وق ذخیره فرهنگیان، ساماند‌‌‌هی نیروی انسانی د‌‌‌ر آموزش و پرورش و اجرای رتبه بند‌‌‌ی فرهنگیان را مورد‌‌‌ تأکید‌‌‌ و اشاره قرار د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس د‌‌‌ر پایان عنوان کرد‌‌‌: د‌‌‌ر پایان بررسی ها میزان رضایت اعضای کمیسیون از برنامه ها، سوابق و صلاحیت وزیر پیشنهاد‌‌‌ی به رأی گذاشته شد‌‌‌ و  اکثریت اعضای کمیسیون به صلاحیت وزیر پیشنهاد‌‌‌ی رأی مثبت د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.