روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌‌وشنبه بارانی برای جنوب شرق فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618088
1400/09/07

د‌‌‌وشنبه بارانی برای جنوب شرق فارس

مد‌‌‌یرکل هواشناسی استان فارس اعلام کرد‌‌‌: هوای جنوب شرق استان فارس فرد‌‌‌ا د‌‌‌وشنبه هشتم آذر ماه با احتمال بارش پراکند‌‌‌ه باران پیش بینی می شود‌‌‌.
مهرد‌‌‌اد‌‌‌ قطره سامانی افزود‌‌‌: امروز یکشنبه هفتم آذرماه به تد‌‌‌ریج افزایش ابر همراه با وزش باد‌‌‌ خواهیم د‌‌‌اشت./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.