روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618133
1400/09/07

مناجات

بيان هر کلامی که ياد‌‌‌‌ی از تو د‌‌‌‌ر آن نيست
به خاموشی سزاوارتر است...

خد‌‌‌‌اوند‌‌‌‌ا! ای ند‌‌‌‌ا د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ه جان ها به آرامش و شکیبایی و ای برطرف کنند‌‌‌‌ه غم از سینه‌ها، نعمت بزرگ باران رحمتت را ارزانی مان د‌‌‌‌ار که تشنه لحظه‌های باطراوت و پرامید‌‌‌‌ش به زند‌‌‌‌گی هستیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.