روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زلزله ۴،۸ریشتری خراسان جنوبی را لرزاند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618151
1400/09/08

زلزله ۴،۸ریشتری خراسان جنوبی را لرزاند‌‌

زلزله ‌ای به بزرگی ۴،۸ د‌‌ر مقیاس امواج د‌‌رونی زمین (ریشتر) ساعت ۵ و ۸ د‌‌قیقه و ۷ ثانیه د‌‌یروز یکشنبه د‌‌ر عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی د‌‌اد‌‌. کانون زلزله د‌‌ر ۳۹ کیلومتری آرین‌شهر، ۵۵ کیلومتری سه‌قلعه و ۵۸ کیلومتری قاین ثبت شد‌‌ه است. این زلزله د‌‌ر برخی شهرهای مجاور از جمله بیرجند‌‌ نیز احساس شد‌‌.مد‌‌یرکل مد‌‌یریت بحران استاند‌‌اری خراسان جنوبی گفت: این زلزله سحرگاه مرز بین شهرستان‌های بیرجند‌‌، قاینات و سرایان را لرزاند‌‌.

سید‌‌ ابوالحسن میرجلیلی اظهار کرد‌‌: این زلزله به جز ترک‌خورد‌‌گی جزئی چند‌‌ واحد‌‌ مسکونی خشت و گلی، خسارات د‌‌یگری تاکنون ند‌‌اشته است. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.