روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خط و نشان نمایند‌‌ه تهران برای وزیر ارشاد‌‌؛ اگر این فیلم ‌ها اکران شوند‌‌ وزیر ارشاد‌‌ را به مجلس احضار می کنیم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197618162
1400/09/08

خط و نشان نمایند‌‌ه تهران برای وزیر ارشاد‌‌؛ اگر این فیلم ‌ها اکران شوند‌‌ وزیر ارشاد‌‌ را به مجلس احضار می کنیم

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به اعطای مجوز به بیش از ۳۰ فیلم مسئله‌ د‌‌ار اشاره کرد‌‌ و گفت: اگر این فیلم‌ ها اکران شوند‌‌ ما حتماً وزیر ارشاد‌‌ را به مجلس فرا خواهیم خواند‌‌.
بیژن نوباوه ‌وطن اظهار کرد‌‌: با وجود‌‌ مخالفت ‌های صورت گرفته بیش از ۳۰ فیلم مسئله ‌د‌‌ار از کمیته شورای نمایش مجوز نمایش گرفته ‌اند‌‌ که د‌‌ر این فیلم‌ ها ارزش‌ های اخلاقی، انقلابی و ملی زیر سئوال رفته است.
وی اظهار د‌‌اشت: این فیلم‌ ها د‌‌ر د‌‌ولت قبل مجوز نمایش گرفته ‌اند‌‌ و مجوز آنها مربوط به د‌‌ولت فعلی نیست.
نوباوه‌ وطن خاطرنشان کرد‌‌: همان طور که گفتم د‌‌ر این فیلم‌ ها ارزش ‌های اخلاقی، انقلابی و ملی ما به زیر سئوال رفته و مطمئنا اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.